Shambhavi Hospital
Dr. Asim Kumar(Director)
Park Road, Civil Line-I, Gorakhpur
Uttar Pradesh, India -273001
  • +91-551-2202973/ +91-6386895009
  • dr.asimkumar@gmail.com